Ordförande: Linda Jarl

ordforande@attention-enkoping.se

Vice ordförande: Per Lisberger

Kassör: Linda Jansson

Övriga ord. Ledamöter: Lotta Eklund, Anneli Abrahamsson

Suppleanter: Patrik Svärd.

Valberedning: Vakant, Marie Andersson
valberedning@attention-enkoping.se

Kontakt med styrelsen:
styrelsen@attention-enkoping.se