OBS! För närvarande kan vi inte ta emot mail! Skicka gärna över facebook!

Bilden tillhör Attention Enköping
Bilden tillhör Attention Enköping. Får ej delas utan medgivande.

Attention Enköping är en lokal intresseorganisation för alla med och omkring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Som medlem i Attention Enköping är du en del av en gemenskap. En gemenskap där alla blir bemötta utifrån sina behov och olikheter. Som förälder, närstående eller med egen diagnos.

Vad vi gör:

  • Vi sprider information.

  • Vi minskar utanförskap.

  • Vi utbildar i syftet att öka kunskapen om npf* hos alla.

  • Vi vill påverka politiker och myndigheter i syfte att förbättra villkoren för dessa barn, ungdomar och vuxna.

  • Ju fler som har kunskap om npf*, desto större är chansen att svårigheterna känns igen och uppmärksammas tidigt.

Attention Enköping är ansluten till riksförbundet Attention.
Vi arbetar tillsammans för att underlätta vardagen för personer med NPF (neuropsykiatriska funktionshinder) och öka förståelsen i samhället för dessa funktionshinder. Dessutom vill vi hjälpa till med att sprida kunskap, att informera om nya rön och hjälpmedel, samt annan verksamhet som berör ämnet.

* Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD, tourettes, AST, autism, OCD och språkstörning.