Genom att bli medlem stödjer du Attention Enköpings arbete med att förbättra livssituationen för personer med neuropsykiatriska funktionshinder och deras anhöriga. Kom ihåg att välja lokalförening när du anmäler ditt medlemskap!

 

MEDLEMSFÖRMÅNER

Som medlem hjälper du oss att bli starkare. Vi kan tack vare ert stöd förbättra situationen för personer med och omkring NPF.
Du får också ett antal medlemsförmåner:
  • En årsprenumeration på tidningen Attention
  • Tillgång till en lokalförening där du kan träffa nya vänner, delta i träffar, utbyta erfarenheter och få råd och stöd.
    Du har även möjlighet att själv dra igång aktiviteter genom oss. Kontakta oss här!
  • Rabatt på öppna kurser som arrangeras av Attention Utbildning. Läs mer på deras webbsida.
  • Olycksfallförsäkring – om något skulle hända dig eller dina barn ( Under 18) under någon av Attention Enköpings aktiviteter.

Du kan vara aktiv eller passiv medlem. Vi välkomnar alla medlemmar till Attention Enköping oavsett om du har tid/vill arbeta ideellt eller inte. Antingen stödjer du vår förening via din medlemsinbetalning eller så väljer du att också arbeta aktivt inom föreningen. Vi är tacksamma för ditt medlemsskap oavsett vilket du väljer!

Vill du vara en del av vår medlemskommiteé? Maila oss direkt via vår Kontaktsida.
Ju fler vi blir desto mer kan vi åstadkomma tillsammans!

 

PRIVAT MEDLEMSSKAP

–  Familjer med barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder
(DAMP, ADHD, dyslexi, Tourettes syndrom, AST och närliggande funktionshinder).

–  Vuxna med egna funktionshinder enligt ovan.

–  Närstående till de funktionshindrade.

–  Yrkesverksamma inom området.

–  Personer som är intresserade av, och har empati för, våra frågor.

Medlemsavgiften är 240 kronor för huvudmedlem, därefter 60 kronor per familjemedlem.

Bli medlem

För att lägga till familjemedlemmar, maila medlemsansvariga på riksförbundet: medlem@attention.se

 

STÖDMEDLEMSKAP
tex skolor, vårdinrättningar, företag eller andra föreningar.

Varför ska jag bli stödmedlem i Attention Enköping?

Det finns ett stort behov av att vi tillsammans arbetar för att kunna skapa rimliga livsvillkor för barn, ungdomar, vuxna och äldre med NPF. Genom att bli stödmedlem medverkar du till en öppenhet för samarbete. Ett gott bemötande och respekt för individen betyder oerhört mycket oavsett ålder!

Stödmedlem erhåller:

  • Attention som samarbetspartner där vi tillhandahåller en  samlad kompetens inom området NPF. Ofta har t.ex. skola och föräldrar olika syn på hur det är eller vad som behövs.
  • Kontinuerlig information 5 gånger per år via Riksförbundet Attentions medlemstidning.
  • En större förståelse som hjälper dig i ditt bemötande av dina kunder/klienter/anställda till en mycket blygsam årskostnad (ca en arbetstimme per år)!
  • Med större kunskap kommer du att kunna utveckla din verksamhet till fördel för alla.

Stödmedlemmar betalar 400 kronor.

För att bli stödmedlem, maila medlemsansvariga på riksförbundet: medlem@attention.se